پیام فرستادن
Huge Technology Automation Co.,Ltd
خانه محصولات

ماژول Woodward

hd hd hd hd
بهترین محصولات
5466 253 ماژول Woodward ماژول آنالوگ دسته کوچک موسیقی جاز TMR Plc

5466 253 ماژول Woodward ماژول آنالوگ دسته کوچک موسیقی جاز TMR Plc

5464 331 کارت رابط شبکه پیشرفته Woodward Plc

5464 331 کارت رابط شبکه پیشرفته Woodward Plc

5464 334 Woodward Control Module 4 20 ماژول ورودی آنالوگ

5464 334 Woodward Control Module 4 20 ماژول ورودی آنالوگ

ماژول Woodward

Woodward 9905-970 ماژول ورودی 6 کانال 24 Vdc -40°C تا +85°C در انبار

Woodward 9905-970 ماژول ورودی 6 کانال 24 Vdc -40°C تا +85°C در انبار

Woodward 9907-028 SPM-A STD NON-VOLTAGE MATCH (EMC) مونتاژ 50/60Hz

Woodward 9907-028 SPM-A STD NON-VOLTAGE MATCH (EMC) مونتاژ 50/60Hz

Woodward 9907-167 سری 505E کنترل توربین فرمانده دیجیتال 14L x 11H x 4D (اینچ)

Woodward 9907-167 سری 505E کنترل توربین فرمانده دیجیتال 14L x 11H x 4D (اینچ)

Woodward 9907-164 فرمانده دیجیتال کنترل توربین +24 Vdc در پلتفرم 1 A 505

Woodward 9907-164 فرمانده دیجیتال کنترل توربین +24 Vdc در پلتفرم 1 A 505

Woodward 9907-162 220 وات قدرت ورودی فرمانده دیجیتال کنترل توربین +24 Vdc در 1 A

Woodward 9907-162 220 وات قدرت ورودی فرمانده دیجیتال کنترل توربین +24 Vdc در 1 A

Woodward 5466-253 ماژول آمپول آنالوگ ماژول ورودی/خرید در موجودی

Woodward 5466-253 ماژول آمپول آنالوگ ماژول ورودی/خرید در موجودی

Woodward 9907-023 کنترل سرعت حرکت جلو 4 ¥ 20 mA یا 1 ¥ 5 Vdc 2301A -40 تا + 158 ° F

Woodward 9907-023 کنترل سرعت حرکت جلو 4 ¥ 20 mA یا 1 ¥ 5 Vdc 2301A -40 تا + 158 ° F

وودورد 9905-971 در انبودی متمایز 16-چ

وودورد 9905-971 در انبودی متمایز 16-چ

Page 1 of 3|< 1 2 3 >|